RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „AUTO KOMPLEX” Spółka z o.o. z siedzibą 57-300 Kłodzko, ul. Warty 19.

Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: auto@aukom.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu sprzedaży towaru, świadczenia usług oraz przedstawienia ofert.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – art. 6 ust 1 pkt. a, b i f, w tym w celu marketingowym.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być Urząd Skarbowy.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od roku następnego, po roku w którym dana umowa wygasła lub czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.